Αποφθεγμα

------>7 Πράγματα που δεν πρέπει να έχεις:<------

1) Πλούτο χωρίς μοχθο
2) Γνώση χωρίς χαρακτήρα
3) Πολιτική χωρίς αρχές
4) Απόλαυση χωρίς συναίσθημα
5) Εμπόριο χωρίς ήθος
6) Επιστήμη χωρίς ανθρωπιά
7) Αγάπη χωρίς θυσία...

Μαχατμα Γκάντι.

Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017

Τεχνικές εκτίμησης κινδύνου


Στην εργασία αυτή θα παρουσιάσουμε μερικές βασικές τεχνικές για την εκτίμηση του κινδύνου. Οι μέθοδοι αυτές είναι η τεχνική Delta- Normal, Ιστορική Προσομοίωση (Historical Simulation), Προσομοίωση Monte Carlo και υπόδειγμα GARCH.
Η εργασία χωρίζεται σε δυο κύρια μέρη.
Στο πρώτο παρουσιάζεται η θεωρία για τα είδη του κινδύνου, η διαχρονική εξέλιξη των τεχνικών εκτίμησης, καθώς και τα υποδείγματα που καθόρισαν ουσιαστικά την έννοια και μέτρηση του κίνδυνου.
Στο δεύτερο μέρος, περιγράφονται οι μέθοδοι εκτίμησης του κινδύνου και λαμβάνοντας τα δεδομένα μας εφαρμόζουμε τις παραπάνω τεχνικές για την εκτίμησή του.
Για την εργασία μας έχουμε χρησιμοποιήσει τις ημερήσιες τιμές του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστήριου Αθηνών για την περίοδο 04/05/2016 έως 04/05/2017.
Στόχος μας είναι να κατανοήσουμε αρχικά την έννοια και τις μορφές του κινδύνου και σε δεύτερο στάδιο τις βασικές μεθόδους εκτίμησης και ποσοτικοποίησης.

Donwload 1
Donwload 2
Donwload 3

-----------------------------------------------------
Αν βρισκετε ενδιαφερον το blog και τις οικονομικες αναλυσεις,συζητησεις προσφερετε μια δωρεα στο PayPal για να αναρτησουμε περισσοτερο και πιο ποιοτικο υλικο, καθως και θεματα με βασικες οικονομικες αρχες.

Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

Τεχνική και Θεμελιώδης Ανάλυση μετοχών και εταιριων


Στην μελέτη αυτή θα παρουσιάσουμε μερικούς βασικούς κανόνες και δείκτες για τεχνική ανάλυση μετοχών- δεικτών και θεμελιώδη ανάλυση εταιριών. Θα λάβουμε τις παρελθούσες τιμές για μια μετοχή και έπειτα με τα κατάλληλα εργαλεία και μεθόδους της τεχνικής ανάλυσης (Technical Analysis) θα προσδιορίσουμε την πορεία της μετοχής. Παράλληλα θα εξετάζουμε και μερικά οικονομικά μεγέθη της εταιρίας ώστε να προβούμε σε θεμελιώδη ανάλυση (Fundamental Analysis), έχοντας έτσι μια ολοκληρωμένη εικόνα για την πορεία των οικονομικών και χρηματιστηριακών μεγεθών της.
Τεχνική ανάλυση (Technical Analysis) είναι μια μέθοδος προσδιορισμού της μεταβολής της τιμής μιας μετοχής η οποία βασίζεται κυρίως σε γραφήματα και δείκτες.
Η Θεμελιώδης Ανάλυση (Fundamental Analysis) είναι η μεθοδολογία αξιολόγησης μίας εταιρείας, στηριζόμενη κυρίως στην ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων αλλά και άλλων επί μέρους στοιχείων, όπως είναι η αξιοπιστία της διοίκησης μιας επιχείρησης.
Η εταιρία και η μετοχή που θα αναλύσουμε είναι των Ελληνικών Πετρελαίων Α.Ε. (ΕΛΠΕ Α.Ε.) για την περίοδο 01/01/2014 – 31/12/2014. Η ΕΛΠΕ δραστηριοποιείται στον χώρο των πετρελαιοειδών από το 1955 και το εύρος των εργασιών της περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως η διύλιση, εμπορία και διανομή πετρελαίου, χημικά- πετροχημικά, ερευνά και παράγωγη υδρογονανθράκων, παράγωγη εναλλακτικών πηγών ενέργειας, τεχνικές υπηρεσίες για θέματα ενέργειας κτλ. Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα του ομίλου καλύπτουν σχεδόν όλη την περιοχής της νοτιοανατολική Ευρώπης.

Donwload 1
Donwload 2
Donwload 3

-----------------------------------------------------
Αν βρισκετε ενδιαφερον το blog και τις οικονομικες αναλυσεις,συζητησεις προσφερετε μια δωρεα στο PayPal για να αναρτησουμε περισσοτερο και πιο ποιοτικο υλικο, καθως και θεματα με βασικες οικονομικες αρχες.

Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2015

Διαχρονική εξέλιξη των τιμών του πετρελαίου και της βενζίνης.


Στην εργασία αυτή θα εξετάσουμε την εξέλιξη της τιμής της βενζίνης στην ελληνική αγορά σε σχέση με τις τιμές του πετρελαίου στην χρηματιστηριακή αγορά. Στόχος μας είναι να ελέγξουμε αν οι διακυμάνσεις στην τιμή του πετρελαίου επηρεάζουν την τιμή της βενζίνης και αν υπάρχει εξάρτηση μεταξύ αυτών των δυο μεγεθών. Με την χρήση ενός καταλλήλου οικονομετρικού υποδείγματος θα προσπαθήσουμε να εξεύρουμε μια κατάλληλη σχέση για την ερμηνεία των μεταβλητών μας. Θα ελέγξουμε για την ύπαρξη μακροχρόνιας ισορροπίας μεταξύ των μεταβλητών μας χρησιμοποιώντας ένα υπόδειγμα ECM και για την ύπαρξη ασυμμετρίας από τις διεθνείς εξελίξεις στην αγορά πετρελαίου μέσω ενός υποδείγματος EGARCH.
Για την εργασία μας έχουμε χρησιμοποιήσει την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων και τις τιμές του πετρελαίου από τον ΟΠΕΚ, το πετρέλαιο Brent και το Αμερικανικό πετρέλαιο από το Τέξας (WTI). Τα δεδομένα αφορούν την περίοδο 01/06/2003 μέχρι 30/01/2014 και έχουν αναχθεί σε μέση εβδομαδιαία τιμή καθώς και στην αντίστοιχη εβδομαδιαία ποσοστιαία μεταβολή

Donwload 1
Donwload 2
Donwload 3

-----------------------------------------------------
Αν βρισκετε ενδιαφερον το blog και τις οικονομικες αναλυσεις,συζητησεις προσφερετε μια δωρεα στο PayPal για να αναρτησουμε περισσοτερο και πιο ποιοτικο υλικο, καθως και θεματα με βασικες οικονομικες αρχες.

Ομήρου Οδύσσεια και θεωρία παιγνίων. Γνώριζε η Πηνελοπη από στρατηγική;


Η αφορμή για την συγγραφή αυτού του κειμένου προήλθε από το βιβλίο ‘’Μύθος και κοινωνία στην αρχαία Ελλάδα’’ του συγγραφέα Jeab-Pierre Vernant, στο οποίο παρουσιάζονται τα ήθη-έθιμα της Ελλάδος κατά την διάρκεια της αρχαίας και κλασσικής περιόδου. Αρχικά μπορεί να μην φαίνεται ξεκάθαρα η σχέση μεταξύ τούτης της σύγχρονης κοινωνικής και οικονομικής επιστήμης της θεωρίας παιγνίων με τη σκηνή της Οδύσσειας στο παλάτι του Οδυσσέα με τους μνηστήρες, θα προσπαθήσουμε εντούτοις με συνοπτικό και περιεκτικό τρόπο να γίνει κατανοητό.
Το έναυσμα δόθηκε από το προαναφερθέν βιβλίο όπου σε ένα από τα κεφάλαιά του περιγράφει την τελετή και την λειτουργία του γάμου μέσα στην οικογένεια και την κοινωνία καθώς και την θέση της γυναίκας τα αρχαία χρόνια.

Donwload 1
Donwload 2
Donwload 3

-----------------------------------------------------
Αν βρισκετε ενδιαφερον το blog και τις οικονομικες αναλυσεις,συζητησεις προσφερετε μια δωρεα στο PayPal για να αναρτησουμε περισσοτερο και πιο ποιοτικο υλικο, καθως και θεματα με βασικες οικονομικες αρχες.

Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2015

Παρουσίαση: Γραμμικός Προγραμματισμός (Αλγόριθμος Simplex). Λύση δυο προβλημάτων με χρήση της μεθόδου simplex και το excel.


Στην παρουσίαση αυτή θα αναπτύξουμε μερικά προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού (Linear Programming) και θα αναλύσουμε περιληπτικά τον αλγόριθμο simplex ο οποίος επινοήθηκε από τον μαθηματικό George Bernard Dantzig το 1947 και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους αλγορίθμους του 20ου αιώνα. Η μέθοδος simplex θεωρείται ίσως η καλύτερη μέθοδος επίλυσης γραμμικών προβλημάτων με πολλές μεταβλητές και πολλούς περιορισμούς.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών έχουν αναπτυχθεί περαιτέρω αλγόριθμοι για την επίλυση γραμμικών προβλημάτων οι οποίοι είτε έχουν βασιστεί στην μέθοδο simplex είτε αποτελούν βελτιώσεις αυτής.
Στην μελέτη αυτή, θα λύσουμε δυο προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού. Το πρώτο είναι η επιλογή ενός προϊόντος και το δεύτερο το πρόβλημα της μεταφοράς. Στα πλαίσια της παρουσίασης θα χρησιμοποιήσουμε το excel 2007, με το πρόσθετο του solver. Η ίδια διαδικασία για την λύση των προβλημάτων ισχύει και για τις υπόλοιπες εκδόσεις του excel.

Donwload 1
Donwload 2
Donwload 3

-----------------------------------------------------
Αν βρισκετε ενδιαφερον το blog και τις οικονομικες αναλυσεις,συζητησεις προσφερετε μια δωρεα στο PayPal για να αναρτησουμε περισσοτερο και πιο ποιοτικο υλικο, καθως και θεματα με βασικες οικονομικες αρχες.

Εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Τροφίμων κατά τη διάρκεια των ετών 1990-2012


Ο Δείκτης Τιμών Τροφίμων-ΔΤΤ (στην αγγλική Food Price Index- FPI), αποτελεί ένα στατιστικό μέτρο που δείχνει την μηνιαία μεταβολή των διεθνών τιμών ενός συνόλου τροφίμων. Πιο συγκεκριμένα ο FPI αποτελείται από 5 δείκτες, οι οποίοι με την σειρά τους αντιπροσωπεύουν ένα καλάθι τροφίμων. Οι δείκτες που αποτελούν των FPI είναι οι εξής. 1) Δείκτης Τιμών Κρέατος (Meat Price Index) 2) Δείκτης Τιμών Γαλακτοκομικών (Dairy Price Index) 3) Δείκτης Τιμών Ζάχαρης (Sugar Price Index) 4) Δείκτης Τιμών Δημητριακών (Cereal Price Index) 5) Δείκτης Τιμών Ελαιών/Λιπων (Oils/Fats Price Index).
Οι υπο-δείκτες αυτοί που συντελούν τον Δείκτη Τιμών Τροφίμων περιλαμβάνουν ένα σύνολο τιμών τροφίμων. Ο Δείκτης Τιμών Κρέατος αποτελείται από εννιά είδη κρέατος, ο Δείκτης Τιμών Γαλακτοκομικών από πέντε γαλακτοκομικά προϊόντα, ο Δείκτης Τιμών Ζάχαρης από τέσσερα είδη ζάχαρης, ο Δείκτης Τιμών Δημητριακών από είκοσι έξι είδη δημητριακών και τέλος ο Δείκτης Τιμών Ελαιών/Λιπων από έντεκα είδη ελαιών/λιπών. Συνολικά ο FPI αποτελείται από πενήντα πέντε τιμές τροφίμων.
Στην μελέτη αυτή, θα εξετάσουμε την μηνιαία, τριμηνιαία και ετησία διαχρονική μεταβολή της τιμής του FPI. Έχουμε στην διάθεσή μας τόσο τις τρέχουσες όσο και τις αποπληθωρισμένες τιμές, οπότε θα μπορέσουμε να συγκρίνουμε τα δυο αυτά μεγέθη. Επίσης θα εξετάσουμε αν υπάρχει περιοδικότητα στην εξέλιξη του FPI, καθώς και μερικά σημαντικά γεγονότα τα οποία επηρέασαν σημαντικά τον δείκτη.

Donwload 1
Donwload 2
Donwload 3

-----------------------------------------------------
Αν βρισκετε ενδιαφερον το blog και τις οικονομικες αναλυσεις,συζητησεις προσφερετε μια δωρεα στο PayPal για να αναρτησουμε περισσοτερο και πιο ποιοτικο υλικο, καθως και θεματα με βασικες οικονομικες αρχες.

Κυριακή, 23 Αυγούστου 2015

Στατιστικές Κατανομές και Πιθανότητες. Θεωρία και παραδείγματα.


Η στατιστική αποτελεί ένα επιστημονικό κλάδο όπου το πεδίο εφαρμογής της συγκαταλέγεται σε πλήθος άλλων επιστημών. Η συλλογή και η ανάλυση δεδομένων έχει γίνει πλέον επιτακτική πριν τη λήψη αποφάσεων. Έτσι λοιπόν σε μια επιχείρηση/ οργανισμό οι ερευνητές ασχολούνται με τη συλλογή και την επεξεργασία στατιστικών στοιχείων ώστε να διευκολύνουν τα υπόλοιπα στελέχη στη λήψη ορθών αποφάσεων όπου θα ωφελήσουν την πορεία την επιχείρησης.
Ένας βασικός κλάδος της στατιστικής είναι η κατανόηση των στατιστικών κατανομών. Οι κατανομές αποτελούν ένα μαθηματικό υπόδειγμα μοντελοποίησης των στατιστικών δεδομένων. Τα μαθηματικά μοντέλα απαλλάσσουν τους ερευνητές από περιορισμός και τους επιτρέπουν να εργαστούν και να αναπτύξουν θεωρίες υπό ιδανικές συνθήκες. Σκοπός των κατανομών είναι να προσομοιωθεί μια σειρά δεδομένων με βάση ένα μαθηματικό μοντέλο το οποίο έχει συγκεκριμένες ιδιότητες.
Στην παρουσιαση αυτή θα επιδείξουμε μερικες βασικές στατιστικές κατανομές που χρησιμοποιούνται ευρέως καθώς και μερικές πιο προχωρημένες. Οι κατανομές κατηγοριοποιούνται σε δυο βασικές ομάδες. 1) Διακριτές 2) Συνεχείς. Οι Συνεχείς χωρίζονται στις εξής υποομάδες α) Φραγμένες β) Μη Φραγμένες 3) Μη Αρνητικές.

Donwload 1
Donwload 2
Donwload 3

-----------------------------------------------------
Αν βρισκετε ενδιαφερον το blog και τις οικονομικες αναλυσεις,συζητησεις προσφερετε μια δωρεα στο PayPal για να αναρτησουμε περισσοτερο και πιο ποιοτικο υλικο, καθως και θεματα με βασικες οικονομικες αρχες.